НачалоНовиниИнформация

Информация

22.01.2018

 

„Дайрект Сървисиз“ ООД изпълнява проект „BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С финансовата помощ на ЕС, към момента са назначени на трудови договори 10 безработни / неактивни лица, всички на длъжност „компютърен оператор“.

От новопостъпилите на работа 5 души са на възраст до 29 години и 5 души – над 29 години.

Новоназначените усвояват нови умения, компетенции и трудови навици, както и преподадени от менторите умения за работа с фирменото производствено оборудване.

Със средства, отпуснати по проекта, се закупи и 1 брой широкоформатен скенер за книги. Скенерът е високотехнологичен и е произведен чрез комбинация от последен модел лещи за сканиране, висококачествени CCD, снимкови сензори и бяла светодиодна светлина, включени в иновативна бяла светлинна лента, която следва сканиращия процес.

Екипът за Управление на проекта продължава работата си за успешното приключване на проектните дейности.

 

www.eufunds.bg

Проект  „BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Запитване за оферта Свържете се с нас