НачалоНовиниПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

01.06.2017
- no title specified

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Успешно стартира проект BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма „Дайрект сървисиз ООД“, бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Ново работно място 2015“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 възлиза на 115 418,50 лв., като проектът е с продължителност от 16 месеца.

Общият размер на собствения принос на Дайрект Сървисиз ООД възлиза на 28 854,62 лв.

Общата цел на проекта е насърчаване на икономическа активност и заетост на безработни и/или неактивни с различна степен на образование посредством наемане, фирмени обучения и предоставяне на стимули за икономически растеж в технологично иновативна фирма.

Специфичните цели на проекта са:

  1. 1)Създаване на 14 нови работни места за 7 безработни и неактивни лица до 29 г. вкл. и на 7 броя безработни и/или неактивни лица от 30 до 54 г.

  2. 2)Предоставяне на стимули за растеж на Дайрект сървизис ООД за разкриване и оборудване на новите работните места.

Въз основа на проект „Нови възможности за кариера във фирма „Дайрект сървисиз ООД“ се разкриват за 12 месеца 14 нови работни места за безработни и/или неактивни лица: 7 безработни и неактивни лица до 29 г. вкл. и на 7 броя безработни и/или неактивни лица от 30 до 54 г. , като поне 7 от тези новоразкрити работни места ще се запазят в следващите 12 месеца след приключване на проекта.

Бюджетът на проекта предвижда закупуване на оборудване, свързано със създаването на новите работни места в Дайрект сървизис ООД чрез доставка на един широкоформатен скенер за книги и дванадесет броя предпазни очила за работа с компютър.

Запитване за оферта Свържете се с нас