НачалоРешения

Решения

Продуктовият ни микс разрешава оперативни проблеми и спестява инвестиционни разходи на нашите клиенти – водещи компании от различни сектори на икономиката - финанси, застраховане, комунални услуги, телеком, производство, търговия и услуги.
Производствените процеси са организирани в съответствие със системата за управление на качеството ISO 9001:2008.
В Дайрект Сървисиз се обръща специално внимание на сигурността на данните, които нашите клиенти ни предоставят за обработка. В допълнение към инсталираните системи за физическа и информационна защита, фирмата има сключена застраховка „Професионална отговорност“, покриваща всички рискове, свързани с изпълнението на посочените услуги.
  Банки и финанси Застраховане и осигуряване Ютилити и телеком Търговия и продажби Издателска дейност Учебни институции
Дигитален печат            
Рекламни материали Дизайн и печат на визитки, папки, брошури, листовки, дипляни, каталози Дизайн и печат на визитки, папки, брошури, листовки, дипляни, каталози Дизайн и печат на визитки, папки, брошури, листовки, дипляни, каталози Дизайн и печат на визитки, папки, брошури, листовки, дипляни, каталози Дизайн и печат на визитки, папки, брошури, листовки, дипляни, каталози Дизайн и печат на визитки, папки, брошури, листовки, дипляни, каталози
Транзакционен печат Обработка на бази данни, печат на справки за движения по сметки, кредити и карти Обработка на бази данни, печат на персонализирани съобщения и полици Обработка на бази данни, печат на фактури, съобщения и справки за ползвани услуги      
Книги       Печат на фактури, персонализирани маркетингови съобщения и промоции Печат на персонализирани маркетингови съобщения и промоции Печат на персонализирани маркетингови съобщения и промоции
Мейлинг услуги            
Производство на писма Пликоване на писма с финансова или маркетингова информация и изпращане до пощенска кутия или срещу подпис на получателя Пликоване на писма с финансова или маркетингова информация и изпращане до пощенска кутия или срещу подпис на получателя Пликоване на писма с финансова информация и изпращане до пощенска кутия или срещу подпис на получателя Пликоване на фактури или маркетингови писма и изпращане към получателите    
Картов мейлинг Пликоване на писма с банкови карти и/или PIN пликове и изпращане към получателите Пликоване на писма с клиентски карти и изпращане към получателите   Пликоване на писма с клиентски карти и изпращане към получателите    
Електронни архиви            
Обработка на формуляри Извличане на данни от формуляри за искане на кредити кредити и карти, изграждане на електронни бази данни Извличане на данни от заявления или сключени договори, изграждане на електронни бази данни Извличане на данни от заявки за ползване на услуги, изграждане на електронни бази данни Извличане на данни от поръчки, фактури, договори, изграждане на електронни бази данни    
Сканиране Дигитализация на кредитни досиета на клиенти, изграждане на електронен архив Дигитализация на клиентски досиета, изграждане на електронен архив Дигитализация на техническа и търговска документация, изграждане на електронен архив Дигитализация на техническа, търговска и финансово-счетоводна документация, изграждане на електронен архив    
Физическо съхранение Подредба и съхранение на финансови документи в специализирани помещения Подредба и съхранение на клиентски договори и досиета в специализирани помещения Подредба и съхранение на клиентски договори и счетоводна документация в специализирани помещения Подредба и съхранение на търгосвка и техническа документация в специализирани помещения    
Електронни комуникации            
SMS Изпращане на напомнителни или статистически съобщения към мобилен телефон на клиента Изпращане на напомнителни или статистически съобщения към мобилен телефон на осигуреното лице Изпращане на напомнителни или статистически съобщения към мобилен телефон на потребителя на услугата      
E-mail Генериране на електронни съобщения с финансова или маркетингова информация и изпращане в криптиран или свободен формат към получателя Генериране на електронни съобщения с финансова или маркетингова информация и изпращане в криптиран или свободен формат към получателя Генериране на персонализирани електронни съобщения и изпращане към получателя   Генериране на персонализирани електронни маркетингови съобщения и изпращане към читателите  
E-invoice     Генериране, изпращане и архивиране на цифрово-подписани електронни фактури чрез платформата www.e-invoice.bg към бизнес потребители на услугите Генериране, изпращане и архивиране на цифрово-подписани електронни фактури чрез платформата www.e-invoice.bg Генериране, изпращане и архивиране на цифрово-подписани електронни фактури чрез платформата www.e-invoice.bg  
Електронни книги         Цялостни решения за продажба и дистрибуция на DRM заключени книги Цялостни решения за разпостранение на DRM заключени учебни материали
Пликоване на писма с банкови карти и/или PIN пликове и изпращане към получателите
Запитване за оферта Свържете се с нас