Екип

В Дайрект Сървисиз ООД работят над 40 висококвалифицирани специалисти. Характерни за тях са инициативата, високата квалификация и готовността за работа в екип. Организационно фирмата е разделена на дирекции, всяка с ясно дефинирани задачи и отговорности.

 

Запитване за оферта Свържете се с нас