НачалоУслугиЕлектронни комуникации

Електронни комуникации

 Бурното развитие на информационните технологии в последните години променя множество бизнес модели и оказва необратимо въздействие върху индустрията за разпространение на печатни материали. Ясно очертана е тенденцията за „дематериализация“ на материалните носители и заместването им с дигитални такива. Обменът на информация в цифров вид освен икономически, има и две други съществени предимства – скорост на доставката и проследяемост на процеса.


За да отговори на нуждите на своите клиенти, Дайрект Сървисиз разработва и оперира модерни технологични решения за транспортиране на информацията до крайния получател. Ние предлагаме уникална възможност за комбиниране на комуникационните канали според индивидуалните предпочитания на всеки краен получател на информацията. Така например всеки от абонатите на една телекомуникационна компания може да избере най-удобния за него начин на получаване на справки и фактури за ползваните услуги – електронна цифрово подписана фактура за бизнес абонатите, e-mail съобщение за ползващите Интернет потребители или писмо в плик за любителите на традициите.

 • E-invoice

  В допълнение към традиционното изпращане на фактури по пощата, Дайрект Сървисиз разработи и оперира портала e-invoice.bg - платформа за електронен обмен на цифрово подписани данъчни фактури.

  Вижте повече
 • SMS

  За да отговори на нуждите на своите клиенти, Дайрект Сървисиз разработва и оперира модерни технологични решения за транспортиране на информацията до крайния получател. Ние предлагаме уникална възможност за комбиниране на комуникационните канали според индивидуалните предпочитания на всеки краен получател на информацията.

  Вижте повече
 • E-mail

  Ако трябва да изпратите съобщения до голям брой получатели, електронните канали неминуемо са най-бързия метод.

  Вижте повече
Запитване за оферта Свържете се с нас