Комплексна услуга и софтуерна система за преминаване от хартиен към изцяло дигитално управляем архив

Компаниите търсят пътища за снижаване на разходите, повишение на ефективността и бързо обслужване на клиентите. Преминаването към безхартиено решение, което работи с цифровите снимки на документите, е ефикасен начин за постигане на тези цели. Електронният архив всъщност е система, която управлява дигитализираните документи, регистрираните потребители и правата им за работа с документите.
Услугата “електронен архив” от Дайрект Сървисиз ООД Ви предоставя възможност за “дематериализация” на документите и преминаване към работа с техните дигитални копия.

20000000

управлявани през ARCHY документа

Ползи за Вас:
Ускорена работата с архива — електронния архив осигурява достъп до документите в реално време и възможност за едновременна работа с един документ от страна на много служители, съответно подобрено обслужване на клиентите;
Намалени оперативни разходи — работата с електронни документи премахва необходимостта от търсене, вадене, копиране на документи, т. е. спестява време на служителите и намаля разходите за печат и консумативи;
Подобрена сигурност — достъп до електронният архив (или части от него) имат точно определени служители с индивидуално зададени права. Системата за работа с архива извършва лог записи за всяко действие на всеки потребител и дава възможност за всякакви справки и одити;
Защита на документите — използването на електронни копия премахва нуждата от вадене на оригинали от архива, т. е. премахва се опасността от загуба или погиване на оригинален документ.

Нашите предимства:
ARCHY - удобна и гъвкава система за работа и управление на електронен архив. Могат да се архивират файлове във всякакъв формат, възможно е и пълнотекстово търсене;
Инсталация съгласно предпочитания от Вас модел на работа - на Ваша инфраструктура (и администриране с Ваш вътрешен ресурс) или хостинг в осигурена от нас среда и отдалечен достъп до архива;
Огромен опит и клиенти от всички сектори на икономиката, създадени електронни архиви с над 30млн сканирани страници;
Кратки срокове за реализация и конкурентни ценови условия.

Работен процес на услугата "Електронен архив"

Подготовка


Определяме параметрите на проекта (типове документи, критерии за търсене, брой лицензи) и договаряме оптимални като цена и срокове условия за реализация.

Сканиране


Дигитализираме документите (подготовка, сканиране, възстановяване) на място при вас или в наш офис.

Индексиране


Задаваме ключови думи, по които всеки документ се открива еднозначно, при необходимост извършваме OCR за пълнотекстово търсене.

Контрол


Следим качеството на предходните две задачи, оптимизираме файловете със снимки и подготвяме базата данни с индексите.