Производство и доставка на банкови и небанкови продукти с гарантирана сигурност и високо качество


Като водещ доставчик на картови решения, работим по международни стандарти за качество и сигурност както при обработката и управлението на бази данни, така и при производството, персонализацията и доставката на крайния продукт.

Банкови карти

Доставка на EMV Visa / MasterCard карти и безконтактни аксесоари за банковия сектор
Вижте повече тук

Небанкови карти

Производство и доставка на клиентски карти за маркетингови активности или кампании
Вижте повече тук

Картов мейлинг

Персонализация и автоматизирано пликоване с карти и придружителни писма
Вижте повече тук

PIN пликове

Разнообразни по размер и технология на производство пликове за секретна информация
Вижте повече тук

Експертният ни екип е на ваше разположение за запитвания и оферти.

Консултирайте се с нас, за да откриете предимствата на предложенията ни

d/print

пишете ни


d/archive

пишете ни


d/cards

пишете ни


d/connect

пишете ни


d/stream

пишете ни