Доставка на EMV Visa / MasterCard карти и безконтактни аксесоари за банковия сектор

Ние сме водещ доставчик на EMV Visa / MasterCard карти за банковия сектор на българския пазар. Производството на пластиката, монтажа и предварителната персонализация на чипа се изпълняват в Унгария. Унгарската Държавна Печатница АД разполага с всички разрешения и сертификати за производство и персонализация на международни (MasterCard и VISA) и местни банкови карти. Инсталираните високотехнологични машини от последно поколение позволяват производство на различни видове карти (с магнитна лента, EMV чип и/или комбинирани) в кратки срокове и при изгодна цена.
“Дайрект Сървисиз” ООД е надежден и сигурен партньор, който може да Ви помогне при реализацията на всеки картов проект.

125

реализирани проекта за доставка на банкови карти в България

Ползи за Вас:
Работите с местен доставчик и избягвате затруднената комуникация с производителите на карти в чужбина;
С нас можете да реализирате Visa и MasterCard проект с контатни или безконтактни карти с чипове на STM (ProtonPrisma и Java Stpay) или Samsung (PlasticCard), както и с NFC стикер на Gemalto;
Освен Visa/MC EMV, с нас можете да реализирате и Bcard проект с чип на Gemalto и операционна система PURE Gemalto;
Комплексно обслужване (карти, PIN пликове, картов мейлинг, извлечения за движения по картова сметка), конкурентни цени, гаранции за качеството на услугите и продуктите.

Нашите предимства:
Производство на банкови карти в компанията майка ANY Security Printing (www.any.hu) – сертифициран производител на Visa и MasterCard банкови карти;
Установени контакти с Борика и съдействие при реализация на всеки проект;
Доставяме продукти с европейски произход, високо качество, конкурентни цени и кратки срокове за доставка;
Mножество реализирани проекти с над 15 банки в България.

Работен процес на "Банкови карти"

Дефиниране на задачата


Oпределяме параметрите на сделката (продукт, количество, цена, срок на доставка) и ги гарантираме с двустранен договор.

Подготовка


Изработваме и предоставяме за одобрение pdf файлове за печат на картите, при поискване можем да изработим и реални мострени карти.

Одобрение


Комуникираме с Visa/MasterCard и след одобрение от тяхна страна стартираме производството на картите.

Изпълнение


Произвеждаме картите съгласно договорените параметри и ги доставяме със секюрити транспорт съсгласно строгите изисквания на Visa/MasterCard.

Приключване


Издаваме фактура едва след като сте приели картите и сте сигурни, че проектът е изпълнен според Вашите изисквания.