Персонализация и автоматизирано пликоване на карти и придружителни писма

Комплексна услуга за обработка и дистрибуция на персонализирани банкови и небанкови карти. Извършваме бързо окомплектоване и изпращане на пликове с персонализирани придружителни писма и залепени към тях клиентски карти. Гарантираме 100% съвпадение на данните от писмото и картата.
Услугата “картов мейлинг” от Дайрект Сървисиз ООД Ви осигурява възможност бързо и ефективно да реализирате програма за лоялни клиенти.

50000

писма с карти всеки месец

Ползи за Вас:
Маркетингов канал за съчетано изпращане на клиентска карта и печатна реклама в едно писмо;
Изнасяне на дейностите по изпращане на банкови карти и PIN пликове и концентрация върху основната дейност;
Индиректен достъп до технологии и производствени мощности;
Извършване на комплексна услуга от един изпълнител.

Нашите предимства:
Комплексна услуга (материали, обработка на данни, персонализация, пликоване и доставка) от един изпълнител;
Възможност за допълнителни маркетингови акции чрез изпращане на персонализирани съобщения (sms, Viber, e-mail...);
Фиксирани цени и ясна себестойност на услугата, което улеснява планирането на разходите.

Работен процес на "Картов мейлинг"

Дефиниране на задачата


Заедно с Вас определяме параметрите на проекта, услугите, материалите, цените и сроковете за реализация.

Производство


Произвеждаме материалите (карти, рекламни вложки, бланки, пликове за писма) и ги съхраняваме в наш склад.

Изпълнение


Получаваме и обработваме данните за картодържателите, персонализираме картите и придружителните писма, пликоваме и доставяме до адрес на получателя.

Отчетност


Изготвяме и предоставяме отчет за недоставените писма с посочване на конкретна причина за неизвършена доставка, връщаме към Вас или унищожаваме недоставените писма.

Приключване на проекта


Изтриваме всички предоставени за обработка бази данни.