Производство и доставка на клиентски карти за маркетингови активности или кампании

Производствената ни база практически позволява да имаме неограничено разнообразие от карти, отговарящи на целите на различни маркетингови активности. Пластиките ни са подходящи за промоции, програми за лоялни клиенти, бонуси, преференции и др.
Ако искате да стартирате и реализирате програма за лоялни клиенти, “Дайрект Сървисиз” ООД е Вашият подходящ партньор.

50000

персонализирани небанкови карти всеки месец

Ползи за Вас:
Клиентските карти повишават лоялността на клиентите към компанията и нейните продукти и услуги;
Имате данни за активността на всеки клиент и можете да предприемате различни таргетирани реклами и акции;
Спестявате сериозни средства от нетаргетирана масова реклама и се концентрирате върху реалните си клиенти;
Работите с Ваши клиенти и елиминирате рисковете от защита на личните данни при непоисканите търговски съобщения.

Нашите предимства:
Неограничен избор от карти по размер и дизайн;
Гъвкавост и адаптивност при изпълнение на всяка поръчка;
Кратки срокове и високо качество на производство и персонализация;
Възможност за картов мейлинг - пликоване и дистрибуция на клиентски карти.

Работен процес на "Небанкови карти"

Дефиниране на задачата


Определяме тиража и спецификациите на изделието, видовете персонализация, срока за изпълнение и ценовите условия.

Подготовка


Получаваме готови за печат файлове или правим предпечатна подготовка и оформление на картите, ако е необходимо разработваме скрипт за персонализация на картите.

Изпълнение


Произвеждаме картите, извършваме графична, релефна и/или електронна персонализация.

Приключване


Изтриваме всички бази данни с информация за картодържателите, които сме получили и използвали за персонализация на картите.