Платформа за публикуване и съхранение на цифрово подписани електронни фактури и придружителни документи

Онлайн платформата (http://e-invoice.bg/) прави електронното фактуриране достъпно за всяка една компания. Внедряването на решението е бързо и лесно и не изисква допълнителни ресурси. След преминаване на e-invoice, компаниите редуцират разходите си, скъсяват времето за издаване на фактури и повишават ефективността и нивото на обслужване на клиентите си.
Услугата “e-invoice” от Дайрект Сървисиз ООД Ви осигурява възможност да изпращате цифрово подписани данъчни фактури към клиентите си в реално време при минимални разходи.

100000

цифрово подписани електронни фактури на месец

Ползи за Вас:
Намаляте разходите за административно обслужване като се елиминира нуждата от отпечатване, пликоване, доставка, архивиране на хартиени фактури;
По-добро управление на финансовите ресурси чрез краткия срок за доставка на всяка изпратена фактура;
Автоматизация на процесите по изпращане на фактури, което спестява време и допълнителна ангажираност на персонал;
100% доставяемост и минимизиране на грешките чрез автоматичен импорт в счетоводна система;
Решение, което предпазва околната среда, намалявайки обема документация на физически носител.

Нашите предимства:
Изцяло отговаряща на предписанията на НАП платформа за публикуване на цифрово подписани електронни фактури и придружаващи ги документи;
Кратки срокове за внедряване на решението, интеграция с всички водещи счетоводни системи;
Възможност за изпращане и на други видове документи (извлечения, договори, протоколи и т. н.);
Комплексно обслужване и осгуряване на разнообразни възможности за изпращане на фактури и документи (e-invoice, sms, e-mail, Viber, писмо по пощата).

Работен процес на услугата "e-invoice"

Подготовка


Разработваме шаблон на електронната фактура по зададен от вас дизайн и дефинираме интерфейс за обмен на данни между счетоводната Ви система и e-invoice.

Инсталация


Създаваме профили в e-invoice, инсталираме на Ваш компютър Sign Tool за цифрово подписване на електронните фактури и извършваме обучение за работа със системата.

Работа с e-invoice


Подписване и зареждане на електронни фактури и придружителни документи в системата, автоматизирано уведомяване на получателите, архив и статистики.

Поддръжка


24/7 достъп до e-invoice, телефонна линия за техническа помощ и консултации.