Съхранение на данни и управление на достъпа до тях

Съхранението на данни “в облака” е модерна тенденция, която позволява на компаниите да управляват файлове и информация в Интернет пространството, без да се занимават с въпроси като информационна сигурност и хардуерно администриране.
С услугата “хостинг” Дайрект Сървисиз ООД осигурява възможност на своите клиенти да работят с електронния си архив чрез отдалечен достъп и без да се занимават с неговата подръжка и актуализация.

20000000

управлявани през ARCHY документа

Ползи за Вас:
Понижавате оперативните разходи, тъй като не влагате ресурси в оборудване и персонал за системно администриране;
Имате достъп до електронния си архив и нужната Ви информация по всяко време и от всяко свързано с Интернет устройство;
Сами определяте кои Ваши служители до кои документи и какви права имат, т.е. достъпът до документите е изцяло съобразен с вътрешните правила на компанията Ви;
Може да проверявате активностите на всеки Ваш служител чрез инструментите за справки и статистики на системата в реално време.

Нашите предимства:
Гарантиран 24/7 достъп до важната за Вашия бизнес информация;
Web версия на системата за управление на електронен архив ARCHY;
Комплексно обслужване на архивните стопанства на нашите клиенти — приемане и дигитализация на документите; добавяне не файловете със снимки на документите и индексите за търсене в електронния архив; физическо съхранение на документите в наше архивохранилище; предоставяне на оригинали при поискване и унищожаване на документи с изтекъл срок.

Работен процес на услугата "Хостинг"

Подготовка


Дефинираме параметрите на електронния архив, включително видовете документи, потребителите и правата им за достъп.

Инсталация


Инсталираме системата за управление на електронния архив ARCHY на наш сървър, създаваме електронния архив и даваме права за достъп на Ваши служители съгласно предоставените от Вас правила.

Работа с архива


В зависимост от правата си, регистрираните потребители могат да търсят, копират, разпечатват или иазпращат по e-mail документи през уеб интерфейса на ARCHY.

Поддръжка


24/7 достъп до архива, периодично обработваме нови документи и актуализираме съдържанието на архива, ежемесечни справки за извършените услуги и използваното дисково пространство.