Съвременни решения, включващи предимствата на дигиталния печат в комбинация с интегрирани услуги при производство на писма и книги

Обработка на данни, подготовка на персонализирани съобщения и изпращане като хартиено писмо или по електронен път.

Комплексните решения, които предоставяме, Ви помагат да оптимизирате процеса и разходите си за регулярно изпращане на информация с индивидуално съдържание (фактури, извлечения, нареждания и др.) до голям брой крайни потребители. Предлагаме цялостно обслужване от обработка на бази данни и подготовка на кореспонденция, спрямо спецификите на материалите, до разпространение на хартиен или електронен носител

2500000

пратки на месец

Ползи за Вас:
Маркетингов канал за съчетано изпращане на транзакционен документ и печатна реклама в едно писмо;
Ексклузивни цени при договорени нива в дългосрочен план;
Прозрачна проследимост и отчетност за резултатите от кампанията;
Индиректен достъп до технологии и производствени мощности;
Извършване на комплексна услуга от един изпълнител.
Нашите предимства:
Гъвкави производствени условия и фиксирани цени;
Гарантирани срокове за изработка и дистрибуция;
Стриктни правила за защита на информацията;
Модерна изцяло автоматизирана производствена база;
Професионално обслужване.

Работен процес на услугата "Мейлинг"

Дефиниране на задачата


Заедно с Вас определяме параметрите на проекта, услугите, материалите, цените и сроковете за реализация.

Подготовка


Създаваме канал за защитен обмен на данните, произвеждаме необходимите материали за изпълнение на проекта (бланки, пликове, рекламни вложки).

Разработка


Програмираме скрипт за обработка на данните, подготвяме персонализирани писма по зададен от Вас темплейт, генерираме и изпращаме за проверка тестови файлове за печат.

Изпълнение


Обработваме базата данни и подготвяме персонализираните съобщения, отпечатваме и пликоваме писмата, извършваме доставка до пощенска кутия или срещу подпис (с подизпълнител).

Отчетност


Изготвяме и предоставяме отчет за недоставените писма с посочване на конкретна причина за неизвършена доставка, връщаме към Вас или унищожаваме недоставените писма.

Приключване на проекта


Изтриваме всички предоставени за обработка бази данни.