Система за автоматизирано управление на движението на документите в компанията

Всяка секунда по света се генерират милиони документи. Тяхното съхранение и управление е истинско предизвикателство пред всяка организация. Цифровизацията на документите е обозримият подход. От друга страна, електронното съдържание в днешно време расте, с което се поставят нови изпитания пред потребителите. 
Дайрект Сървисиз предлага деловодната система CODOS – Collaboration of documents за управление на документооборота в дадена организация и контрол на поставените резолюции. По този начин се улеснява работата с документи и се пести време.

100000

цифрово подписани електронни фактури на месец

Ползи за Вас:
Модерната система за управление на документооборота подобрява качеството на сътрудничество в организацията, намалява времето за обработка и придвижване на преписки и съкращава разходите, свързани с обработката на документи;
CODOS поддържа разнообразни канали на постъпване на документи – въведени от служител, с възможност за автоматично разпознаване на сканиран текст; писма, получени по електронна поща, или автоматично входиране на документи от други системи чрез предоставени от CODOS уеб услуги;
Чрез CODOS можете да отчитате хода на изпълнение на поставените задачи с възможност за нотификация за наближаващи или изтекли крайни срокове за изпълнение.

Нашите предимства:
Базиранo на Microsoft Share Point изключително гъвкаво решение, в което могат да се дефинират установените в компанията работни процеси;
Богат опит в решенията за управление на данни и документи, множество реализирани проекти с CODOS;
Комплексно решение от един доставчик за управление на документите в целия им жизнен цикъл — от момента на създаване, преминаване в архив и съхранение съгласно нормативните изисквания, до унищожаване след изтичане на срока за съхранение.

Работен процес на услугата "CODOS"

Дефиниране


Определяме параметрите на проекта (организационна структура, типове документи и работни процеси в компанията), съставяме техническо задание и договаряме оптимални като цена и срокове параметри.

Подготовка


Разработваме и настройваме системата по начин, максимално близък до процесите и движението на документите в компанията.

Тестове


Създаваме тестови модели, които могат да бъдат проверявани от служители на компанията в реална среда.

Настройки


Извършваме допълнителни промени, съответстващи на конкретни искания и отговарящи на техническото задание.