Политика за защита на данните

“Дайрект Сървисиз” ООД, както и всички останали членове на Групата предприятия KONTRAX, са задължени да обработват данните на всеки от посетителите, служителите, клиентите на компанията и клиентите на нашите клиенти в съответствие с най-високите стандарти и в съответствие с разпоредбите на ОРЗД. Ние се стремим да постигнем тази цел както като администратори, така и като обработващи.

Като компания за обработка на документи и данни, защитата на личните данни в нашето дружество е не само външна особеност на корпоративните ни операции, но и един от най-важните ключови елементи на нашите дейности и услуги.

По време на работата си осигуряваме информационна сигурност в съответствие с най-високите налични технически стандарти. За тази цел извършваме контролни и обработващи дейности чрез процеси, които се разработват и изпълняват в съответствие със стандарта за информационна сигурност ISO 27001. Имплементираните в ежедневните ни дейности политики за защита на данните гарантират, че изискванията за защита се спазват във всяка една операция, от всеки наш служител.

В съответствие с правилата за прозрачно управление гарантираме, че всички субекти на данни могат да упражняват своите права, свързани с искания за информация и правото на ограничаване на обработваните от техни данни. Субектите на данни могат да поискат изтриването на техните данни и могат да упражнят правото си на възражение. При обосновано и договорено искане ние осигуряваме преносимост на данните. Извършваните за нашите партньори дейности по обработка са правно обезпечени с договори и винаги в съответствие с приложимите цели и крайни срокове за управление на данните.

Нашата компания поддържа актуален регистър за управляваните данни, извършваме анализ на риска преди началото на всеки нов проект, свързан с управление на лични данни. Въз основа на резултатите от него избираме най-доброто решение, с което да смекчим рисковете, произтичащи от броя на субектите на данни и естеството на данните, които се обработват.

 

Дарина Григорова

“Дайрект Сървисиз” ООД


Тел.:+359 2 9609515;
dpo@directservices.bg

Тодор Тодоров

"Дайрект Сървисиз" ООД


Тел.:+359 2 9609510;
dpo@directservices.bg