Сканиране на хартиени оригинали в различни формати и създаване на файлове със снимки на документи

Хартиените документи стареят. С течение на времето качеството им се влошава, текстовете избледняват, а прекомерната употреба ги поврежда и дори унищожава. Единственият начин тези документи да бъдат запазени и съхранени е да бъдат дигитализирани (сканирани), и то преди момента на загуба на информацията в тях.

Услугата “дигитализация на документи” от Дайрект Сървисиз ООД Ви осигурява възможност да оптимизирате работата с важните документи и да запазите оригиналите.

1000000

сканирани А4 страници на месец

Ползи за Вас:
Преминавате от работа с физически документи към работа с електронни копия (снимки) на документите;
Оптимизирате работните процеси и предпазвате оригиналните документи от погубване ;
Снимките на документите могат да бъдат интегрирани и достъпвани от най-важните ви информационни системи;
Получавате гарантирана услуга на твърдо опеределени цени, без опасност от допълнителни разходи и рискове.

Нашите предимства:
Огромен опит и клиенти от всички сектори на икономиката, капацитет за дигитализация на над 500000 А4 страници на месец;
Модерна високопроизводителна техника, опоитни оператори и конкурентни цени на услугата;
Възможност за сканиране на оригинали във всякакви размери и формати (микрофилми, документи, книги, чертежи) и създаване на файлове според Вашите изисквания;
Гарантирана 100% откриваемост на всеки обработен от нас документ.

Работен процес на услугата "Дигитализация"

Дефиниране на задачата


Заедно с с Вас определяме параметрите на проекта, услугите, цените и сроковете за реализация.

Сканиране


Подготвяме и сканираме документите на място при вас (с наша техника и оператори) или в наш център за обработка на документи; След сканирането възстановяваме документите в оригиналното им състояние.

Индексиране


Задаваме имена на файловете със снимки на документите по съгласувана конвенция.

Качествен контрол


Проверяваме качеството на снимките и верността на имената на файловете, след което Ви предаваме файловете на външен носител.

Приключване на проекта


Изтриваме всички копия на файлове от използваните по време на работата наши работни станции.