Дигитализация

Сканиране на хартиени оригинали в различни формати и създаване на файлове със снимки на документи

Хартиените документи стареят. С течение на времето качеството им се влошава, текстовете избледняват, а прекомерната употреба ги поврежда и дори унищожава. Единственият начин тези документи да бъдат запазени и съхранени е да бъдат дигитализирани (сканирани), и то преди момента на загуба на информацията в тях.

Услугата “дигитализация на документи” от Дайрект Сървисиз ООД Ви осигурява възможност да оптимизирате работата с важните документи и да запазите оригиналите.

1000000

сканирани А4 страници на месец

Ползи за Вас:
Преминавате от работа с физически документи към работа с електронни копия (снимки) на документите;
Оптимизирате работните процеси и предпазвате оригиналните документи от погубване ;
Снимките на документите могат да бъдат интегрирани и достъпвани от най-важните ви информационни системи;
Получавате гарантирана услуга на твърдо опеределени цени, без опасност от допълнителни разходи и рискове.

Нашите предимства:
Огромен опит и клиенти от всички сектори на икономиката, капацитет за дигитализация на над 500000 А4 страници на месец;
Модерна високопроизводителна техника, опоитни оператори и конкурентни цени на услугата;
Възможност за сканиране на оригинали във всякакви размери и формати (микрофилми, документи, книги, чертежи) и създаване на файлове според Вашите изисквания;
Гарантирана 100% откриваемост на всеки обработен от нас документ.

Работен процес на услугата "Дигитализация"

Дефиниране на задачата


Заедно с с Вас определяме параметрите на проекта, услугите, цените и сроковете за реализация.

Сканиране


Подготвяме и сканираме документите на място при вас (с наша техника и оператори) или в наш център за обработка на документи; След сканирането възстановяваме документите в оригиналното им състояние.

Индексиране


Задаваме имена на файловете със снимки на документите по съгласувана конвенция.

Качествен контрол


Проверяваме качеството на снимките и верността на имената на файловете, след което Ви предаваме файловете на външен носител.

Приключване на проекта


Изтриваме всички копия на файлове от използваните по време на работата наши работни станции.
Buy now