Физическо съхранение

Приемане, подредба и физическо съхранение на хартиени архиви, унищожаване на документи с изтекъл срок

Колкото и да говорим за безхартиен офис и дигитални процеси, в ежедневието се генерират множество хартиени документи – фактури, договори, клиентски досиета и т.н. Съгласно вътрешните правила на всяка компания и в съответствие с нормативните изисквания, оригиналите на документите трябва да бъдат съхранявани за дълъг период от време – 5, 10 или дори 50 години. Архивът е основен информационен актив и всеки бизнес трябва да се отнася с нужното внимание към него.
Услугата “физическо съхранение” от Дайрект Сървисиз ООД Ви гарантира оптимално управление на хартиените документи през целия им жизнен цикъл.

5000000

съхранявани архивни единици

Ползи за Вас:
Освобождавате скъпи офисни площи, концентрирате се в основната си дейност и не се занимавате със странични задачи;
Отпада нуждата да инвестирате в собствени скъпоструващи архивохранилища (помещения, стелажи) и системи за управление на документите;
Документите ви се съхраняват в максимално защитена и подходяща среда, без риск от погубване или загуба на оригинали;
Получавате гарантирана услуга на твърдо определени цени, без опасност от допълнителни разходи и рискове;
Оптимизирате процесите по търсене на документи и получаване на оригинали.

Нашите предимства:
Изградени по международни стандарти архивохранилища, проверени от ДА “Архиви”;
Сертификации ISO9001, ISO 14001, ISO 27001, застраховка “Професионална отговорност”;
Огромен опит и клиенти от всички сектори на икономиката;
Комплексна услуга (събиране, транспортиране, описване, подредба на документи), изпълнявана само с вътрешен ресурс;
Гарантирана 100% откриваемост на приети от нас архивни единици;
DirectStorage - удобна и гъвкава система за работа с изнесения физически архив.

Работен процес на услугата "Физическо съхранение"

Дефиниране на задачата


Заедно с Вас определяме параметрите на проекта, услугите, цените и сроковете за реализация.

Първоначална обработка


Приемане, транспортиране и описване на архивните единици (на ниво документ, класьор или кашон). Описът е по определени от вас критерии, така че в последствие търсенето и работата да са максимално улеснени. Подредба на описаните архивни единици в стандартизирани архивни кашони и подреждане по стелажите в архивохранилището.

Работа с архива


Предоставяне на защитен уеб базиран достъп на Ваши служители до системата DirectStorage за заявки на документи, прегледи и справки. Доставка на заявени документи в оригинал или сканирани копия. Унищожаване на документи с изтекъл срок за съхранение.

Периодично приемане на нов архив


Посещения за приемане на нови документи по установен график или при заявка. Изпълнение на всички дейности както при първоначалната обработка.
Buy now