Обработка и изпращане на информация по електронен път към голям брой получатели

Нашите услуги помагат на компании с голям брой клиенти да оптимизират работата си по изпращане на електронни съобщения. Предлагаме SMS, E-mail и Viber оповестявания на регулярна база, както и подкрепа при промоционални кампании или маркетингови активности.
Изпращането на елекронни съобщения през Дайрект Сървисиз ООД Ви осигурява възможност да комуникирате с клиентите си в реално време и с минимални разходи.

100000

електронни съобщения на месец

Ползи за Вас:
Мощен маркетингов канал за изпращане на персонализирани съобщения в реално време;
Възможност за комуникация с клиента чрез sms, Viber, Mesinger или e-mail съобщение;
Статистики и отчетност за резултатите от кампанията;
Уникална възможност за комбиниране на комуникационните канали според индивидуалните предпочитания на всеки краен получател на информацията;
Комплексно обслужване (изпращане на персонализирани съобщения по електронен път или като пощенска пратка), конкурентни цени, гаранции за качеството на услугите.

Нашите предимства:
Водещ оператор за обработка на данни, подготовка и изпращане на персонализирани съобщения към голям брой крайни получатели;
Стриктни правила за защита на информацията и личните данни;
Кратки срокове за изпълнение на всеки отделен проект;
Възможност за допълнителни услуги като изграждане и хостинг на архив с изпратените съобщения (pdf файлове).

Работен процес на услугата "SMS & E-mail & Viber"

Дефиниране на задачата


Преглед на алтернативни възможности, избор на комуникационен канал, определяне на ценовите условия и сроковете за изпълнение.

Подготовка


Получаване на данните по електронен път, обработка и представяне на образци на подготвените съобщения за проверка и одобрение.

Изпълнение


Изпращаме подготвените персонализирани съобщения по избрания от Вас или от клиента канал.

Отчет


Изготвяме статистики за резултатите от всяка отделна кампания.

Приключване


Изтриваме всички предоставени ни във връзка с кампанията лични данни.