WEB базирана система за работа с електронни документи и дигитална трансформация в естетични и дерматологични центрове

BEAUTY DOX премахва нуждата от създаване, съхранение, търсене и работа с хартиени документи.
Опростява процесите, улеснява работата на служителите, пести ресурси и елиминира всички рискове от загуба на информация.

BEAUTY DOX системата дава възможност да регистрирате клиент и да управлявате закупените от него процедури в електронна среда. Това неминуемо води до ефективност в организационната работа и най-вече до проследимост на процесите. Всяка една извършена процедура се удостоверява с графичен подпис от клиента, което прави процеса по предварителното закупуване на пакети с процедури и тяхното използване проследим. Съхранението на документите в облака освен че ги прави достъпни от всякъде и по всяко време, елимира рисковете от загуба на информацията.

100%

електронно клиентско досие

Ползи за Вас:
Цялостно управление на процесите – клиентски досиета, процедури и пакети, справки и отчети, роли и права на служителите;
Електронни документи – премахване на хартиените формуляри и свързаните с тях неудобства и разходи за печат и съхранение;
Онлайн достъп – достъп в реално време до цялата информация, без географски ограничения, от всяко свързано към Интернет устройство;
Сигурност – съхранение на данните в специализиран дейта център, криптиран комуникационен канал, потребителски имена и пароли.

Нашите предимства:
Водещ доставчик на иновативни решения и услуги за обработка и управление на данни и документи;
Предоставяме гарантирана услуга на твърдо определени цени, без опасност от допълнителни разходи и рискове;
Компетенции и възможност за надграждане на нови функционалности, продиктувани от конкретните Ви нужди;
Комплексно обслужване и реализация на маркетингови кампании (sms, e-mail, Viber, писмо по пощата).

Работен процес на услугата "Beauty Dox"

Дефиниране


Определяме параметрите на проекта (организационна структура, типове документи и работни процеси в компанията), съставяме техническо задание и договаряме оптимални като цена и срокове параметри.

Подготовка


Разработваме и настройваме системата по начин, максимално близък до процесите и движението на документите в компанията.

Тестове


Създаваме тестови модели, които могат да бъдат проверявани от служители на компанията в реална среда.

Настройки


Извършваме допълнителни промени, съответстващи на конкретни искания и отговарящи на техническото задание.