Дайрект Сървисиз ООД разширява услугите си за дигитален печат на книги
15.01.2019
Годишен финансов отчет за 2018 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД
24.06.2019
Дайрект Сървисиз ООД разширява услугите си за дигитален печат на книги
15.01.2019
Годишен финансов отчет за 2018 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД
24.06.2019
 

20.02.2019

Защитата на личните данни и опазването на клиентската информация - водещи принципи в работата на Дайрект Сървисиз ООД

Като водещ оператор, предлагащ специализирани услуги за обработка на документи и данни, Дайрект Сървисиз ООД отделя специално внимание на защитата на информацията и използването и само и единствено за целите, определени от Администратора (притежателя) на данните. За да предпази своите клиенти от свързаните с информационната сигурност рискове, фирмата ежегодно сключва специализирана застраховка "Професионална отговорност". Поради увеличението на бизнеса с физическо съхранение на документи и новите ни проекти за хибридна поща, от началото на м. февруари 2019 г. лимитът на застраховката беше увеличен двойно - от 1000000 евро на 2000000 евро.

В края на м. януари 2019 г. фирмата успешно премина надзорна визита по ISO 9001:2015 системи за управление на качеството и пре-сертификационен одит по ISO27001:2013 системи за управление на информационната сигурност. Проверката бе извършена от Lloyd's Register Quality Assurance, като в продължение на два дни бяха одитирани всички фирмени офиси и складове, вътрешни процедури, правила и политики. Детайлно бяха проследени внедрените процеси за управление на сигурността на информацията и подновяването на сертификата е гарант за организацията ни, че съблюдава във висока степен сигурността при обработката и съхранението не само на собствената си информация, но и тази на своите клиенти. Настоящите сертификати са приложими и за най-новия обект на фирмата - архивохранилището в с. Мусачево, предназначено за дългосрочно съхранение на хартиени архиви.