Бъдещето на дигиталния печат през погледа на Xerox
21.10.2019
Нов проект на Дайрект Сървисиз ООД
16.03.2020
Бъдещето на дигиталния печат през погледа на Xerox
21.10.2019
Нов проект на Дайрект Сървисиз ООД
16.03.2020
 

14.11.2019

Електронни приемо-предавателни протоколи в системата DirectStorage

Дайрект Сървисиз ООД извършва услуги по физическо съхранение и управление на хартиени архиви. През системата DirecStorage клиентите ни имат достъп до своите проекти и могат да изпращат заявки за изтегляне или връщане на документи в оригинал. Всяко движение на архивна единица (изпратена към или върната от клиента обратно в архива) е документирано с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.


Считано от 01.12.2019 Дайрект Сървисиз ООД поетапно преустановява използването на хартиени протоколи и ги заменя с електронни. Внедряването на електронни протоколи е част от стратегията ни за дигитална трансформация и води до оптимизация на процесите. Наличният онлайн архив на подписаните документи улеснява прегледа на заявките и движението на документите.