Бъдещето на дигиталния печат през погледа на Xerox
21.10.2019
Нов проект на Дайрект Сървисиз ООД
16.03.2020
 

14.11.2019

Електронни приемо-предавателни протоколи в системата DirectStorage

Дайрект Сървисиз ООД извършва услуги по физическо съхранение и управление на хартиени архиви. През системата DirecStorage клиентите ни имат достъп до своите проекти и могат да изпращат заявки за изтегляне или връщане на документи в оригинал. Всяко движение на архивна единица (изпратена към или върната от клиента обратно в архива) е документирано с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.


Считано от 01.12.2019 Дайрект Сървисиз ООД поетапно преустановява използването на хартиени протоколи и ги заменя с електронни. Внедряването на електронни протоколи е част от стратегията ни за дигитална трансформация и води до оптимизация на процесите. Наличният онлайн архив на подписаните документи улеснява прегледа на заявките и движението на документите.