Новото архивохранилище на Дайрект Сървисиз отваря врати
05.02.2021
Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД и „Принт Макс“ ДЗЗД
29.09.2021
Новото архивохранилище на Дайрект Сървисиз отваря врати
05.02.2021
Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД и „Принт Макс“ ДЗЗД
29.09.2021
 

02.08.2021

ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА НИ ДЕЙНОСТ

Дайрект Сървисиз ООД стартира програма за използване на чиста енергия от възобновяеми източници и намаляне използването на ток, добиван от изгаряне на изкопаеми ресурси. Програмата е за инсталиране на соларни панели с обща мощност от 150kW, които да осигурят добиването на около 150MWh електроенергия годишно. След реализация на проекта около 60% от нужния за дейността на Дайрект Сървисиз ООД ток ще се осигурява от слънчева енергия, с което освен че ще допринесем за опазване на околната среда, ще оптимизираме и производствените си разходи.

През първата фаза на проекта върху покрива на една от сградите ни инсталирахме 75 соларни панела със сумарен капацитет от 30кW, които ще влязат в експлоатация до края на месец Август. Изпълнението беше възложено на фирма VTT (www.vvt.bg), които освен доставката и монтажа на оборудването, изготвиха и цялата съпътстваща документация.