Електрификация на служебния автопарк
12.09.2022
Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД, „Принт Макс“ ДЗЗД и „Дайрект Куриер“ ДЗЗД
28.08.2023
Електрификация на служебния автопарк
12.09.2022
Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД, „Принт Макс“ ДЗЗД и „Дайрект Куриер“ ДЗЗД
28.08.2023
 

28.08.2023

Градска е-логистика и нейните предимства

В продължение на стратегията си за опазване на околната среда, Дайрект Сървисиз ООД инвестира в поредния електрически автомобил за градска логистика. Освен че е подходящ за обслужване на адреси в градския център и подземни гаражи, Logistar200 увеличава ефективността и редуцира разходите за дейността. Използването на електрически превозни средства ни осигурява възможност да обслужваме още по-бързо и качествено многобройните си клиенти, като в същото време намаляме емисията на вредни газове и снижаваме въглеродния отпечатък от дейността ни.