„Нови възможности за кариера във фирма Дайрект Сървисиз ООД“
06.06.2018
 

17.04.2018

DS архиви осигуряват 2 в 1: съхранение и сигурност

Direct Services осигурява физическо съхранение на хартиения архив в специализирано архивохранилище съгласно ISO 9001:2015 и ISO 27000:2013. Наша задача е да поемем управлението на наличния физически архив, да го преместим за съхранение в наше специализирано архивохранилище.Процесът е прозрачен и включва:
Приемане и описване на документи, отделяне (при желание) на определени за унищожаване класьори с документи
Поставяне на документите в осигурени от Дайрект Сървисиз ООД стандартизирани архивни кашони
Индексиране на документите в нашата система DirectStorage за управление на архива. Документите се индексират по определени от вас критерии, за максимално улеснено търсене
Застраховано транспортиране и подреждане на архивните кашони до DirectArchive - специализирано и напълно оборудвано за стандартите архивохранилище (системи за: пожароизвествяване, пожарогасене, охрана, вентилация, контрол на достъпа и др.)
Разпределение на архивите и данните за тях по ISO 9001:2015 протоколи в DirectStorage
▣ Предоставяне на защитен уеб базиран достъп на служители на клиента до системата DirectStorage за заявки на документи, прегледи и справки
Доставка на заявени документи в оригинал или сканирани копия до филиали или централизиран офис
▣ Унищожаване на документи с изтекъл срок за съхранение след оторизирана заявка от клиента


Цялостната организация по товарене, транспорт, разтоварване и подредба се извършва с наши ресурси, без каквито и да е ангажименти към служители на клиента.

Прехвърлянето на архива към DirectArchive носи следните предимства:
Освобождаване на площи и служители, които са нетипични за работата на клиента, т.е. концентрирате се в основната си дейност
Оптимизиране на процесите по търсене на документи и получаване на оригинали — системата DirectStorage е инструмента за това
Отпада нуждата клиента да инвестира в собствени скъпоструващи системи за управление на архива
Отпада нуждата от капиталови инвестиции (помещения, системи, стелажи, ПП охрана, физическа охрана)
Клиентът получава гарантирана услуга на твърдо определени цени
Документите се съхраняват в максимално защитена и подходяща среда, без риск от погубване или загуба на оригинали