Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД и „Принт Макс“ ДЗЗД
29.09.2021
Честита Нова 2022 година!
04.01.2022
Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД и „Принт Макс“ ДЗЗД
29.09.2021
Честита Нова 2022 година!
04.01.2022
 

31.12.2021

Дигитален печат на книги и фулфилмънт услуги от Дайрект Сървисиз ООД

Дигиталният печат на книги заема все по-голям дял от бизнеса на Дайрект Сървисиз ООД. През 2021 г отпечатахме над 36 млн страници във формат В5, от които произведохме десетки хиляди книги.

Стартирахме тази дейност преди 10 години и бяхме сред първите, предлагащи производство на книги чрез дигитална технология. За тези години не сме спирали да следваме бизнес стратегията си, а именно да предлагаме на своите клиенти икономически атрактивни модели. Отпечатването на супер къси тиражи (10-20 броя от заглавие) отвори възможност пред издателствата да подобрят финансовите си потоци. По-честите поръчки на множество заглавия в малък тираж осигуряват възможност на издателя да разполага на склад с всички заглавия от каталога си, без да поема финансов риск при слаби продажби.

НОВОТО, което Дайрект Сървисиз ООД ще предложи през 2022 г на своите клиенти, е складиране на наличните книги и изпълнение на поръчки при електронна продажба - пакетиране и доставка до адреса на крайния потребител. Чрез прехвърляне на фулфилмънт операциите към нас, издателят може да се разтовари от нетипичните за него дейности и да се концетрира върху маркетинга и стратегическите си задачи. Развитието на он-лайн продажбите е факторът, който увеличава нуждата от фулфилмънт услуги и сме убедени, че през 2022 г. много от клиентите ни ще оценят предимствата на услугата и ще оптимизират работните си процеси с наша помощ.

За да сме подготвени за бъдещето, в началото на 2022 г. ще инсталираме нова дигитална печатна машина Canon Varioprint 180 Titan и тристранна гилотина Horizon HT-80. Това оборудване не само ще запази качеството на услугите ни, но и ще ни помогне да оптимизираме производството и да сме още по-подготвени за PrintOnDemand модела, който следваме и налагаме.