Честита Нова 2022 година!
04.01.2022
Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД, „Принт Макс“ ДЗЗД и „Дайрект Куриер“ ДЗЗД
31.08.2022
Честита Нова 2022 година!
04.01.2022
Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Дайрект Пост“ ДЗЗД, „Принт Макс“ ДЗЗД и „Дайрект Куриер“ ДЗЗД
31.08.2022
 

22.08.2022

Дайрект Сървисиз ООД се утвърждава като водещ доставчик на банкови карти

 
 

Още от момента на своето създаване, в качеството си на дъщерна фирма на ANY Security Printing (www.any.hu), Дайрект Сървисиз ООД започна да предлага произведени в компанията – майка карти Visa и Mastercard. Производството и доставката на банкови карти е силно регулирана дейност, извършвана под подстоянния мониторинг и контрол на платежните оператори. Благодарение на конкурентните цени, кратките срокове за доставка и качествено изпълнение на всеки отделен договор, през годините клиенти на дружеството станаха над 10 български банки. Паралелно с производството и доставката на карти, развиваме и изпълняваме редица допълнителни услуги – доставка на PIN пликове, изпращане на извлечения, опаковане и доставка на пратки с карта и PIN към картодържателите.

Поради промяна на икономическите параметри от страна на ANY, през 2021г. засилихме сътрудничеството си с PlasticCard (www.plasticcard.ua), което се развива изключително успешно и динамично. За кратък срок от време успяхме да утвърдим името на този наш партньор и заедно с него през настоящата година (въпреки войната в Украйна) да станем основен доставчик на банкови карти за българския пазар.

В ситуация на глобален недостик на чипове и срокове за доставка от 14-16 седмици, Дайрект Сървисиз ООД гарантира производство и доставка на банкови карти в рамките на до 6 седмици от стартиране на проекта, независимо колко сложен и какви специални ефекти съдържа дизайна. Актуална новост са произведените от рециклируемо и/или биоразградимо PVC еко карти, към които интерес проявяват все повече финансови организации.