„Нови възможности за кариера във фирма Дайрект Сървисиз ООД“
06.06.2018
„Дайрект Сървисиз“ ООД приключи успешно изпълнението на проект „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“ по ОПРЧР
24.10.2018
 

09.10.2018

Разширение на капацитета за физическо съхранение на документи

В отговор на увеличаващите се изисквания на своите настоящи и потенциални клиенти относно изнесеното управление и физическо съхранение на документи, Дайрект Сървисиз ООД стартира увеличаване на обема на своето архивохранилище. С новата инвестиция фирмата ще увеличи капацитета си с нови 90000 архивни кашона и ще затвърди позицията си на водещ оператор на пазара. Разширението се изгражда в пълно съответствие с действащите нормативни изисквания за съхранение на документи и съгласно предписанията на вътрешнофирмения стандарт за организиране на дейността.

Тъй като стойността на данните и информацията продължава да нараства, ние трябва да гарантираме, че документите са подредени, защитени и достъпни за дадената организация. С тази инвестиция ще имаме възможност да осигурим сигурен и надежден начин за изнесено съхранение на архивите на по-широк кръг от компании. С нашия опит и експертиза можем да им помогнем да оптимизират разходите си за управление и работа с документите и да им съдействаме във всички етапи на процеса до постигане на целта.