Дайрект Сървисиз ООД разширява услугите си за дигитален печат на книги
15.01.2019
 

20.02.2019

Защитата на личните данни и опазването на клиентската информация - водещи принципи в работата на Дайрект Сървисиз ООД

Като водещ оператор, предлагащ специализирани услуги за обработка на документи и данни, Дайрект Сървисиз ООД отделя специално внимание на защитата на информацията и използването и само и единствено за целите, определени от Администратора (притежателя) на данните. За да предпази своите клиенти от свързаните с информационната сигурност рискове, фирмата ежегодно сключва специализирана застраховка "Професионална отговорност". Поради увеличението на бизнеса с физическо съхранение на документи и новите ни проекти за хибридна поща, от началото на м. февруари 2019 г. лимитът на застраховката беше увеличен двойно - от 1000000 евро на 2000000 евро.

В края на м. януари 2019 г. фирмата успешно премина надзорна визита по ISO 9001:2015 системи за управление на качеството и пре-сертификационен одит по ISO27001:2013 системи за управление на информационната сигурност. Проверката бе извършена от Lloyd's Register Quality Assurance, като в продължение на два дни бяха одитирани всички фирмени офиси и складове, вътрешни процедури, правила и политики. Детайлно бяха проследени внедрените процеси за управление на сигурността на информацията и подновяването на сертификата е гарант за организацията ни, че съблюдава във висока степен сигурността при обработката и съхранението не само на собствената си информация, но и тази на своите клиенти. Настоящите сертификати са приложими и за най-новия обект на фирмата - архивохранилището в с. Мусачево, предназначено за дългосрочно съхранение на хартиени архиви.